Bỏ qua để tới nội dung chính

Mái tranh

Những đường dọc màu lam nhạt trên nền màu lam đậm mang đến cảm giác hiện đại cho bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế cho mục đích sử dụng chung ở định dạng 4:3 và phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Mái tranh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn