Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Menu bằng hình ảnh vào ngày lễ mùa đông

Tạo menu tuyệt đẹp với hình ảnh ngon miệng cho mọi dịp lễ; mẫu này sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng. Chỉ cần chọn văn bản bất kỳ và bắt đầu nhập vào.

Word

Menu bằng hình ảnh vào ngày lễ mùa đông

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn