Bỏ qua để tới nội dung chính

Menu tiệc năm mới

Mẫu menu bên này được thiết kế để đi kèm với bộ thiết kế của Năm mới, nhưng cũng có thể phù hợp cho lễ kỷ niệm ngày 4 Tháng Bảy. Thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng các chủ đề Word dựng sẵn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Menu tiệc năm mới

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn