Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Menu

Mẫu sổ tay menu được thiết kế đơn giản này in trên 2 mặt giấy mặt trước và mặt sau và gấp lại để có bìa trước và bìa sau và 6 trang bên trong. Cá nhân hóa mẫu menu gấp này với biểu tượng của bạn và sửa đổi màu sắc để phù hợp với nhà hàng hoặc cơ sở ăn uống của bạn.

Word

Menu

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn