Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nền bản trình bày phác thảo thành phố văn phòng kinh doanh (màn hình rộng)

Làm đẹp cho bản trình bày của bạn bằng mẫu có hình nền về kinh doanh có quang cảnh thành phố từ trên không. Những hình nền bản trình bày này có thể sử dụng trong kinh doanh, kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch và bất động sản. Bao gồm bảng mẫu và đồ họa SmartArt. Sử dụng hình nền bản trình bày PowerPoint để tăng cường giao diện và cảm nhận tổng quan về trang chiếu của bạn. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

PowerPoint

Nền bản trình bày phác thảo thành phố văn phòng kinh doanh (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn