Ngày lễ tình nhân dành cho các bé (12 thiết kế, 3 thiết kế trên mỗi trang)

In thiếp ngày lễ tình nhân cho lớp học của bạn bằng mẫu này. Mẫu có mười hai thiếp ngày lễ tình nhân khác nhau và một thiết kế phối hợp để in trên mặt sau. Mỗi thiếp có kích cỡ 3 x 5 inch và phù hợp với Avery 5388.

Word

Ngày lễ tình nhân dành cho các bé (12 thiết kế, 3 thiết kế trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình