Ngân sách đám cưới

Lập kế hoạch ngân sách cho đám cưới của bạn và theo dõi chi phí thực tế so với chi phí ước tính bằng mẫu ngân sách đám cưới trợ năng này. Biểu đồ hình tròn cho bạn biết mỗi danh mục chiếm bao nhiêu trong tổng ngân sách của bạn và các mũi tên nhanh chóng cho bạn biết hạng mục nào vượt hoặc thấp hơn ngân sách. Tìm kiếm thiết kế Deco để tìm thêm mẫu phù hợp.

Excel

Ngân sách đám cưới

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình