Ngân sách đơn giản

Bất kỳ ai đang tìm kiếm một cách thức dễ dàng để theo dõi tiền bạc đều có thể sử dụng ngân sách hàng tháng này. Chỉ cần nhập khoản thu nhập và chi phí vào các bảng có thể tùy chỉnh, rồi để Excel thực hiện phần còn lại. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Ngân sách đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn