Ngân sách đơn giản

Bất kỳ ai đang tìm kiếm một cách thức dễ dàng để theo dõi tiền bạc đều có thể sử dụng ngân sách hàng tháng này. Chỉ cần nhập khoản thu nhập và chi phí vào các bảng có thể tùy chỉnh, rồi để Excel thực hiện phần còn lại. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Ngân sách đơn giản

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình