Ngân sách đơn giản

Bất cứ ai đang tìm cách để dễ dàng theo dõi tiền của họ đều có thể sử dụng mẫu ngân sách hàng tháng này. Mẫu ngân sách giúp bạn duy trì việc cập nhật tài chính nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần nhập khoản thu nhập và chi phí vào các bảng có thể tùy chỉnh, rồi để Excel thực hiện phần còn lại. Tìm hiểu cách lập ngân sách trong Excel với các mẹo được tích hợp sẵn và thiết kế trực quan. Giúp tạo ngân sách đơn giản bằng mẫu Excel. Đây là mẫu truy nhập được.

Excel

Ngân sách đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn