Ngân sách đại học của tôi

Theo dõi mức thu nhập so với chi phí của bạn để đảm bảo rằng bạn đang chi tiêu trong phạm vi mà mình thu vào với mẫu ngân sách Excel rất hữu hiệu dành riêng cho sinh viên này, dù vậy nhưng vẫn đủ linh hoạt cho mọi đối tượng sử dụng. Mẫu này nhằm hỗ trợ sinh viên đại học trong việc quản lý học phí, tiền mua sách vở, lệ phí, chi phí sinh hoạt theo tháng và theo học kỳ. Tổng chi phí và thu nhập được hiển thị trên biểu đồ để phân tích trực quan nhanh.

Excel

Ngân sách đại học của tôi

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình