Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách công ty hàng tháng

Theo dõi chi tiêu với mẫu ngân sách doanh nghiệp này. Excel cung cấp một bản tóm tắt riêng biệt về các chi phí và thu nhập hàng đầu của bạn, cũng như so sánh giữa chi tiêu ước tính với chi tiêu thực tế. Mẫu lập ngân sách doanh nghiệp giúp bạn nhanh chóng theo dõi được doanh nghiệp của mình những gì đang chi tiêu cũng như dòng doanh thu của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Ngân sách công ty hàng tháng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn