Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Đặt mục tiêu cũng như theo dõi các khoản đóng góp và chi phí cho sự kiện gây quỹ của bạn với mẫu ngân sách dễ sử dụng trong Excel. Mẫu ngân sách của chương trình gây quỹ sử dụng một biểu đồ đơn giản để thể hiện tiến trình so với mục tiêu của bạn. Sử dụng mẫu ngân sách của sự kiện gây quỹ này để phân loại chi phí theo tên, theo dõi nguồn thu và nhiều nội dung khác nữa.

Excel

Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn