Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Đặt mục tiêu và theo dõi các khoản đóng góp và chi phí cho sự kiện gây quỹ của bạn với mẫu ngân sách có thể truy nhập này. Biểu đồ sẽ hiển thị tiến độ của bạn so với mục tiêu của bạn.

Excel

Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình