Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Đặt mục tiêu và theo dõi các khoản đóng góp và chi phí cho sự kiện gây quỹ của bạn với mẫu ngân sách có thể truy nhập này. Biểu đồ sẽ hiển thị tiến độ của bạn so với mục tiêu của bạn.

Excel

Ngân sách dành cho sự kiện gây quỹ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn