Ngân sách gia đình trong nửa tháng

Nếu bạn được trả lương hai lần một tháng thì trang tính ngân sách này là dành cho bạn. Mẫu ngân sách gia đình hàng tháng giúp bạn theo dõi thu nhập và chi phí. Bảng thông tin cho bạn cái nhìn bao quát về tình hình tài chính, còn báo cáo trực quan hóa mức chi tiêu của bạn và các chi phí khác. Với nhiều chức năng và tính năng có ích như công cụ lọc và dòng thời gian, bạn có thể theo dõi ngân sách gia đình hàng tháng hiệu quả và thú vị hơn! Đây là mẫu có thể truy nhập.

Excel

Ngân sách gia đình trong nửa tháng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn