Ngân sách hàng tháng đơn giản

So sánh thu nhập hàng tháng với chi phí của bạn và mẫu trợ năng này sẽ giúp bạn trực quan hoa cách chúng xếp chồng. Mẫu thanh lịch này sẽ giúp việc quản lý tài chính của bạn trở nên dễ dàng.

Excel

Ngân sách hàng tháng đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn