Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách mua sắm ngày lễ

Sử dụng mẫu trợ năng này để sắp xếp việc mua sắm cho ngày lễ của bạn. Nắm rõ những gì bạn muốn mua và đã mua, chi phí cho tất cả những quà tặng đó, bạn đang mua cho ai và thậm chí quà đã được gói bọc hay chưa. Hoàn toàn phù hợp để giúp bạn bớt chút ưu tư trong mùa mua sắm.

Excel

Ngân sách mua sắm ngày lễ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn