Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách Quà tặng và Trình theo dõi

Sử dụng mẫu ngân sách quà tặng có thể truy nhập này để đặt và theo dõi ngân sách quà tặng của bạn trong năm. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu ngân sách quà tặng này để lưu các ý tưởng, liên kết hiện tại và theo dõi trạng thái mua hàng. Ngân sách quà tặng chi tiết và mẫu trình theo dõi này cung cấp tổng quan hàng tháng và phân tích chi phí.

Excel

Ngân sách Quà tặng và Trình theo dõi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn