Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách sự kiện đơn giản

Theo dõi chi phí ước tính và thực tế của một sự kiện cùng với thu nhập ước tính và thực tế bằng cách sử dụng mẫu trợ năng này; bao gồm tab lãi và lỗ kèm theo đồ thị.

Excel

Ngân sách sự kiện đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn