Ngân sách sự kiện

Lập kế hoạch cho sự kiện tiếp theo của công ty hoặc tổ chức với mẫu ngân sách sự kiện trợ năng này. So sánh chi phí và thu nhập ngân sách với chi phí với thu nhập thực tế theo một vài danh mục.

Excel

Ngân sách sự kiện

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình