Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách tiếp thị theo kênh

Sử dụng mẫu ngân sách tiếp thị theo kênh có thể truy nhập này để giúp bạn quyết định số tiền muốn chi tiêu vào các hoạt động trên kênh tiếp thị. Ngân sách tiếp thị theo kênh có thể hoạt động cùng tổng ngân sách tiếp thị để giúp phân bổ quỹ vào nhiều kênh.

Excel

Ngân sách tiếp thị theo kênh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn