Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách trang web

Quản lý chi phí dự án phát triển trang web của bạn với mẫu ngân sách trang web ba năm có thể truy cập này. Sử dụng mẫu ngân sách trang web này để ước tính các chi phí phần cứng, phần mềm và phát triển hàng năm để xây dựng và duy trì trang web của công ty bạn cũng như những lợi ích mà trang web sẽ tạo ra.

Excel

Ngân sách trang web

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn