Ngân sách xây dựng nhà ở

Theo dõi nhân công và vật liệu dựa trên ngân sách ban đầu của bạn bằng mẫu ngân sách xây dựng nhà ở này. Đồ thị hiển thị nhanh cho bạn biết mình có đang tuân thủ ngân sách không và số tiền bạn còn. Chi phí được phân theo khoản mục trên trang tính thứ hai. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu premium - Excel

Nâng cấp lên Premium
Ngân sách xây dựng nhà ở

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình