Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Người giới thiệu trong sơ yếu lý lịch

Khi được yêu cầu cung cấp danh sách người giới thiệu, hãy sử dụng mẫu này để cung cấp tên, chức vụ, thông tin liên lạc và mô tả về mối quan hệ cho mỗi người giới thiệu. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Người giới thiệu trong sơ yếu lý lịch

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn