Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách gia đình trong nửa tháng

Nếu bạn được trả lương hai lần một tháng thì trang tính mẫu ngân sách hai tuần một lần này là dành cho bạn. Mẫu ngân sách gia đình hàng tháng giúp theo dõi thu nhập và chi phí. Bảng thông tin cho bạn cái nhìn bao quát về tài chính của mình, còn báo cáo trực quan hóa mức chi tiêu của bạn và hơn thế nữa. Mẫu lập ngân sách chi phiếu lương có thể truy cập được này bao gồm các tính năng nâng cao như trình cắt và dòng thời gian.

Excel

Ngân sách gia đình trong nửa tháng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn