Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách hàng tháng cá nhân

So sánh chi phí với thu nhập ước tính hàng tháng theo giá trị thực tế bằng mẫu ngân sách hàng tháng này. Mẫu ngân sách hàng tháng Excel sẽ tự động tính toán sự khác biệt sau khi dữ liệu được nhập và cung cấp tổng phụ cho từng danh mục. Sử dụng mẫu ngân sách để theo dõi chi phí nhà ở, thực phẩm, giải trí và phương tiện đi lại để hiểu rõ hơn về chi tiêu của bạn và thông báo các quyết định trong tương lai. Mẫu ngân sách hàng tháng có thể được sử dụng nguyên mẫu hoặc có thể được tùy chỉnh để bao gồm các chi phí hoặc danh mục khác. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Ngân sách hàng tháng cá nhân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn