Bỏ qua để tới nội dung chính

Ngân sách hàng tháng của hộ gia đình

Theo dõi thu nhập và ngân sách chi tiêu của hộ gia đình bằng mẫu ngân sách hộ gia đình hàng tháng từ Excel. Theo dõi chi tiêu của bạn bằng cách so sánh chi phí dự kiến của bạn với chi tiêu thực tế. Nhập danh mục cho từng chi phí và sử dụng các nút lọc tiện dụng để tập trung vào các loại danh mục ngân sách cụ thể như nhà ở, thuế và hơn thế nữa. Hoặc thêm các danh mục của riêng bạn để hoàn thành tùy chỉnh. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

Excel

Ngân sách hàng tháng của hộ gia đình

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn