Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngân sách kinh doanh

Theo dõi ngân sách kinh doanh của bạn bằng mẫu Excel có thể truy cập này, với các danh mục kinh doanh điển hình và biểu đồ tóm tắt ngân sách của bạn. Mẫu ngân sách kinh doanh này tóm tắt thu nhập và chi phí của công ty bạn, so sánh chi tiêu dự kiến và thực tế, giúp bạn theo dõi nhân sự, v.v.

Excel

Ngân sách kinh doanh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn