Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Ngoài hướng dẫn biểu đồ hình tròn

Biểu đồ hình tròn có thể có hiệu lực, đặc biệt là khi bạn làm theo các cách thực hành tốt nhất của chúng tôi trong hướng dẫn này. Tuy nhiên, bạn có biết rằng thực sự có một số sự cố với biểu đồ hình tròn không? Hướng dẫn này cũng sẽ giải thích về những sự cố này và cung cấp các giải pháp cho bạn. Khi bạn thực hiện xong, bạn sẽ biết cách trực quan hóa dữ liệu của mình một cách hiệu quả - khi có hoặc không có biểu đồ hình tròn.

Excel

Ngoài hướng dẫn biểu đồ hình tròn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn