Nguyên thủy

Một trang chiếu màu trắng gọn gàng, đơn giản với các đường nhấn màu lam giúp duy trì sự tập trung vào bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Nguyên thủy

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn