Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhật ký dặm đường và lượng xăng tiêu thụ cùng với biểu đồ

Mẫu này sẽ giúp bạn theo dõi số dặm đường, lượng xăng tiêu thụ và chi phí cho chuyến đi của bạn. Hãy dùng nó cho riêng bạn hoặc dùng cho mục đích thanh toán bồi hoàn. Kiểu dáng độc đáo làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.

Excel

Nhật ký dặm đường và lượng xăng tiêu thụ cùng với biểu đồ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn