Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn địa chỉ gửi trả (Thiết kế đám cưới màu đen và trắng, 30 mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Tạo nhãn địa chỉ trả hàng được cá nhân hóa phù hợp với bộ thiết kế đám cưới Đen và Trắng bằng cách sử dụng mẫu địa chỉ trả hàng có thể truy nhập này. Mẫu nhãn địa chỉ trả hàng màu đen và trắng này tạo các nhãn địa chỉ trả hàng có kích thước 2-5/8 x 1 inch và hoạt động với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660.

Word

Nhãn địa chỉ gửi trả (Thiết kế đám cưới màu đen và trắng, 30 mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn