Nhãn địa chỉ phúc đáp (định dạng cơ bản, 80 nhãn một trang)

Tạo nhãn địa chỉ phúc đáp riêng của bạn với mẫu cơ bản này; chỉ cần nhập tên và địa chỉ của bạn một lần, tất cả các nhãn sẽ tự động cập nhật. Các nhãn có kích thước 1/2 x 1-3/4 inch và hoạt động được với Avery 5167, 5267, 6467, 8167 và 8667.

Word

Nhãn địa chỉ phúc đáp (định dạng cơ bản, 80 nhãn một trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn