Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn địa chỉ (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 30 nhãn mỗi trang, phù hợp với Avery 5160)

Giúp gói quà của bạn trở nên tươi sáng bằng mẫu nhãn địa chỉ ngày lễ trợ năng này. Nhãn có kích thước 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Được thiết kế để mang tới bạn 30 nhãn mỗi trang, với 10 hình minh họa khác nhau. Tìm kiếm thiết kế mang không khí Giáng sinh để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Nhãn địa chỉ (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 30 nhãn mỗi trang, phù hợp với Avery 5160)

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn