Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn địa chỉ trả lại (Bamboo, 30 trên mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Tạo cho nhãn địa chỉ trả hàng của bạn một dấu ấn cá nhân với mẫu thiết kế tre dễ tiếp cận này, bạn có thể tùy chỉnh và in tại nhà. Mẫu địa chỉ trả hàng này tạo các nhãn có kích thước 2-5/8 x 1-inch và hoạt động với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660.

Word

Nhãn địa chỉ trả lại (Bamboo, 30 trên mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn