Nhãn có góc cạnh nổi bật (6 nhãn mỗi trang)

Tạo nhãn cá nhân hóa bằng mẫu này. Sử dụng mẫu nguyên bản hoặc dễ dàng thay đổi phông chữ hay màu sắc. Các nhãn có kích thước 4 x 3-1/3 inch, phù hợp với Avery 5164, 5264, 5524, 5664, 8164, 8254 và 8464. Tìm kiếm "hình hữu cơ" để tìm các mẫu đồng bộ. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn có góc cạnh nổi bật (6 nhãn mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình