Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn cầu xanh lam (30 trên mỗi trang)

Sử dụng các nhãn khi gửi thư cá nhân hoặc doanh nghiệp. Nhãn này có kích thước 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm kiếm "cầu xanh lam” để có mẫu phù hợp. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn cầu xanh lam (30 trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn