Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu lục, 10 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163)

Mẫu nhãn gửi hàng này có đường viền đơn giản màu lục và nền chuyển màu lục. Mẫu trợ năng này có 10 nhãn gửi hàng với kích thước 4 x 2 inch trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463 và 8663. Tìm kiếm Thiết kế chuyển màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu lục, 10 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình