Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu lục, 10 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163)

Mẫu nhãn gửi hàng này có đường viền đơn giản màu lục và nền chuyển màu lục. Mẫu trợ năng này có 10 nhãn gửi hàng với kích thước 4 x 2 inch trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463 và 8663. Tìm kiếm Thiết kế chuyển màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu lục, 10 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn