Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu màu lục, 6 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5164)

Mẫu nhãn gửi hàng này có đường viền đơn giản màu lục và nền chuyển màu màu lục. Mẫu trợ năng này có sáu nhãn chuyển hàng với kích thước 4 x 3-1/3 inch, phù hợp với Avery 5164, 5264, 5524, 5664, 8164, 8254 và 8464. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu màu lục, 6 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5164)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình