Nhãn gửi màu tía (10 nhãn mỗi trang)

Tạo nhãn của riêng bạn bằng mẫu này; chỉ cần nhập tên và địa chỉ một lần, tất cả nhãn sẽ được cập nhật tự động. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu hoặc sử dụng theo nguyên trạng. Các nhãn này có kích thước 4" x 2", tương thích với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463 và 8663. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn gửi màu tía (10 nhãn mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình