Nhãn Halloween (10 trên mỗi trang)

Tạo nhãn Halloween của riêng bạn có hình quả bí ngô và con mèo đen có viền hoạ tiết màu đen, xanh lục và tím. Mẫu trợ năng này có mười mười nhãn vận chuyển 4 x 2 inch trên mỗi trang hoạt động với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463 và 8663.

Word

Nhãn Halloween (10 trên mỗi trang)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình