Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn lọ (Thiết kế đồ dùng, 30 mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Tạo nhãn trang trí cho lọ gia vị nhà bếp hoặc hộp đựng đồ thủ công bằng cách sử dụng mẫu nhãn lọ tương thích với Avery có thể truy nhập này. Mẫu ghi nhãn lọ này cung cấp 30 nhãn trên mỗi trang, mỗi nhãn có kích thước 2-5/8 x 1 inch và hoạt động với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm kiếm thiết kế Đồ dùng để tìm các mẫu phù hợp bổ sung.

Word

Nhãn lọ (Thiết kế đồ dùng, 30 mỗi trang, hoạt động với Avery 5160)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn