Nhãn lọ (Thiết kế dụng cụ, 30 nhãn một trang, hoạt động được với Avery 5160)

Tạo nhãn trang trí cho lọ đựng gia vị trong bếp hoặc vật chứa thủ công bằng cách dùng mẫu tương thích với Avery này. Các nhãn có kích thước 2-5/8 x 1 inch và hoạt động được với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Bấm vào liên kết Xem Thêm phía trên để tìm các mẫu khác trong bộ thiết kế này.

Word

Nhãn lọ (Thiết kế dụng cụ, 30 nhãn một trang, hoạt động được với Avery 5160)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn