Nhãn quà tặng (8 nhãn mỗi trang)

Tạo nhãn quà tặng của riêng bạn bằng mẫu này. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Các nhãn này có kích thước 3-3/8" x 2-1/3", tương thích với Avery 5395, 8395 và 45395. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn quà tặng (8 nhãn mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình