Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhãn quả nho (80 quả trên mỗi trang)

Tạo nhãn của riêng bạn bằng mẫu này; chỉ cần nhập tên và địa chỉ một lần, tất cả nhãn sẽ được cập nhật tự động. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Các nhãn có kích thước 1/2" x 1-3/4", phù hợp với Avery 5167, 5267, 6467, 8167 và 8667. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Nhãn quả nho (80 quả trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn