Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn thẻ quà tặng (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 30 nhãn mỗi trang, phù hợp với Avery 5160)

In nhãn quà tặng ngày lễ của riêng bạn bằng mẫu trợ năng này. Nhãn có kích thước 2-5/8 x 1 inch, phù hợp với Avery 5160, 5260, 5660, 5960, 5979, 8160 và 18660. Tìm kiếm thiết kế mang không khí Giáng sinh để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn thẻ quà tặng (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 30 nhãn mỗi trang, phù hợp với Avery 5160)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn