Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn vận chuyển (thiết kế Đường đơn giản, 10 nhãn một trang)

Tạo nhãn gửi thư được thiết kế phù hợp với các tài liệu kinh doanh khác của bạn. Mẫu này có 10 nhãn vận chuyển với kích thước 4 x 2 inch trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463, 8663. Tìm các mẫu phù hợp bằng cách tìm kiếm "Đường đơn giản."

Word

Nhãn vận chuyển (thiết kế Đường đơn giản, 10 nhãn một trang)

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn