Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhãn vận chuyển (thiết kế Chuyển màu màu lam, 10 nhãn mỗi trang)

Các nhãn thư này được phối hợp để đi kèm với các tài liệu doanh nghiệp khác. Mẫu trợ năng này có mười nhãn vận chuyển với kích thước 4 x 2 inch trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5163, 5263, 5523, 5663, 5963, 8163, 8463, 8663. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu màu lam để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn vận chuyển (thiết kế Chuyển màu màu lam, 10 nhãn mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn