Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhìn lại việc học tập

Thể hiện những gì bạn biết và cách thức bạn học tập trong mẫu nhìn lại bài học này.  Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn để thêm thông tin chuyên sâu và ý tưởng của bạn nhằm điều chỉnh thông điệp cho trường học hoặc bất kỳ người xem nào. Đây là mẫu trợ năng. 

PowerPoint

Nhìn lại việc học tập

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn