Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhật ký cam kết quyên góp

Ghi lại các khoản quyên góp và cam kết cho người gây quỹ bằng mẫu nhật ký trợ năng này. Nhập số tiền cam kết và số tiền thu được cho từng người quyên góp và khoản chênh lệch sẽ được tính toán tự động cho bạn.

Excel

Nhật ký cam kết quyên góp

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn