Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhật ký quãng đường

Theo dõi quãng đường bạn đi được bằng bảng tính trợ năng này, bảng tính có không gian cho chi tiết chuyến đi cùng với chỉ số bắt đầu và kết thúc trên đồng hồ đo quãng đường. Quãng đường được tính toán tự động.

Excel

Nhật ký quãng đường

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn