Bỏ qua để tới nội dung chính

Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu màu lục, 6 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5164)

Mẫu nhãn gửi hàng này có đường viền đơn giản màu lục và nền chuyển màu màu lục. Mẫu trợ năng này có sáu nhãn chuyển hàng với kích thước 4 x 3-1/3 inch, phù hợp với Avery 5164, 5264, 5524, 5664, 8164, 8254 và 8464. Tìm kiếm thiết kế Chuyển màu màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Nhãn gửi hàng (Thiết kế chuyển màu màu lục, 6 nhãn trên mỗi trang, phù hợp với Avery 5164)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn