Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhật ký thẻ ra khỏi lớp học

Giáo viên có thể theo dõi những học viên rời khỏi lớp học bằng mẫu nhật ký thẻ ra khỏi lớp trợ năng này. Ghi lại tên học viên, điểm đến, thời gian đi và thời gian quay lại, sử dụng các slicer để lọc học viên và điểm đến.

Excel

Nhật ký thẻ ra khỏi lớp học

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn